top of page
Box of Wonders - Algemene Voorwaarden

Wij zijn Box of Wonders opgericht in 2023 in Nederland met KVK nummer 86315641.

 

Wat zijn onze Algemene Voorwaarden?

 

Onze Algemene Voorwaarden (hierna genoemd als Voorwaarden) zijn van toepassing op elke interactie die we hebben; als u onze Website bezoekt en gebruikt of als u zich abonneert. Deze Voorwaarden en eventueel toepasselijk privacybeleid, aanvullende voorwaarden en/of updates zijn een integraal onderdeel van uw overeenkomst met Box of Wonders.

 

Het is van belang dat u voordat u een abonnement afsluit, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via klantenservice@boxofwonders.nl. Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden begrijpt want ze zijn ook bedoeld om u als consument te beschermen. Mocht u niet akkoord gaan met deze Voorwaarden, dan raden wij u af onze Website te bezoeken of gebruiken, noch onze abonnementen te gebruiken.

Wijzigingen in de Voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om onze Voorwaarden aan te passen om eventuele wijzigingen in onze abonnementen en aanbiedingen weer te geven. Indien dit gebeurt, zullen we de update rechtstreeks op onze Website plaatsen, tenzij het een materiële of significante wijziging betreft. In dat geval zullen wij u vooraf informeren en kunt u binnen veertien (14) dagen vanaf het moment dat wij u de melding hebben gestuurd per e-mail bezwaar maken.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst en frequentie

U kunt een abonnement afsluiten als u 18 jaar of ouder bent. Als geregistreerde gebruiker (een “member”) heeft u slechts recht op één account bij Box of Wonders. Indien we vermoeden dat u meer dan één account heeft, behouden wij ons het recht voor dit nader te onderzoeken en, mocht dit zo zijn, u te schorsen als member. Zodra u een abonnement heeft besteld, bevestigen wij de transactie via een bevestigingsbericht gestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. De overeenkomst tussen u en ons komt daadwerkelijk tot stand nadat wij u de bevestigingsmail hebben gestuurd of wanneer het product bij u is afgeleverd. Door de bestelling te voltooien, plaatst u een bindende bestelling voor het abonnement dat u koopt. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Box of Wonders om naar eigen goeddunken een overeenkomst met u aan te gaan. Alle beschrijvingen, afbeeldingen, referenties, kenmerken, content, specificaties en prijs van producten die op de Website worden beschreven, kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

 1. Prijs en betaling

 

Box of Wonders maakt gebruik van de kleineondernemersregeling waardoor er sprake is van vrijstelling van BTW. Hierdoor staat er geen BTW vermeldt op onze website, omdat we deze niet bij u in rekening mogen brengen. 

Wij zullen u informeren over vastgestelde wijzigingen van de abonnementsprijs. In dat geval heeft u veertien (14) dagen vanaf het moment dat u de melding per e-mail ontvangt om bezwaar te maken. Uw bezwaar zou er dan toe leiden dat uw Abonnement wordt beëindigd. Box of Wonders kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een member niet de juiste gegevens heeft verstrekt en bijgevolg geen voorafgaande kennisgeving heeft ontvangen. Members zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de juiste persoonsgegevens en het controleren van al hun inbox-mappen en Box of Wonders kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de melding in de spam-map terecht komt.

Het Abonnement bestaat doorgaans uit een periodieke vergoeding (de “Periodieke Betalingstermijn”), de maandelijks vergoeding. Wanneer u zich abonneert, stemt u in met betaling van een dergelijke periodieke vergoeding, totdat de overeenkomst wordt beëindigd, hetzij door u indien u uw Abonnement opzegt, hetzij door ons naar ons eigen goeddunken. De eerste betaling is direct verschuldigd op het moment dat u het Abonnement afsluit, en de daaropvolgende periodieke abonnementsgelden zijn verschuldigd op iedere laatste week van de opeenvolgende maanden tot opzegging van de overeenkomst. 

 

Box of Wonders is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derde partij providers, en u gaat ermee akkoord dat Box of Wonders de kosten van uw periodieke betalingsschema in rekening brengt door gebruik te maken van deze gekozen betalingsmethode, zonder verdere goedkeuring, tenzij en totdat u de door uw gekozen betalingsmethode wijzigt. 

Als uw betaling om welke reden dan ook niet succesvol is verwerkt, behouden wij ons het recht voor om te proberen de betaling dagelijks opnieuw te innen of u rechtstreeks een betalingslink te sturen.

Opschorting wegens wanbetaling: indien we het bedrag dat u moet betalen na meerdere pogingen niet kunnen innen, kunnen we besluiten de levering van het Product op te schorten totdat u het openstaande bedrag hebt betaald of de overeenkomst met u beëindigen. Houd er rekening mee dat, onder deze Voorwaarden, elke opschorting wegens wan-betaling of elke mislukking of vertraging bij het uitoefenen van onze rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot uw niet-betaling geen verklaring van afstand van onze rechten of rechtsmiddelen inhoudt en van de verdere uitoefening van een dergelijke recht of enig ander recht of rechtsmiddel. Box of Wonders behoudt zich het recht voor om verder onderzoek te doen en actie te ondernemen in het geval members het bedrag van hun abonnement onrechtmatig terugvorderen, terwijl ze hun bestelling hebben ontvangen volgens deze Voorwaarden en deze niet hebben geretourneerd volgens het retourbeleid. Box of Wonders kan gebruik maken van externe dienstverleners (incassobureaus) om onbetaalde en/of openstaande facturen te innen.

 

 1. Leveringstijd

U ontvangt de eerste box in de eerste week van de maand indien u in de maand ervoor het abonnement heeft afgesloten. Wanneer u bijvoorbeeld tussen de eerste en laatste dag van de betreffende maand een abonnement heeft afgesloten ontvangt u de eerste box op het begin van de volgende maand. De levertijd van de eerste box is daardoor afhankelijk van het moment waarop u het abonnement afsluit. De opeenvolgende boxen zullen iedere eerste week van de maand bij u worden geleverd. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden als u ons verkeerde of onvolledige verzendinformatie hebt gegeven, of als u uw bestelling niet hebt opgehaald op het afleveradres dat u hebt gekozen. U kunt uw afleveradres niet wijzigen nadat de betaling van uw Abonnement door ons is ontvangen of totdat uw bestelde Product is afgeleverd. In het geval van een mislukte levering als gevolg van een dergelijke wijziging en/of als we u de bestelling opnieuw moeten sturen, behouden wij ons het recht voor om een extra redelijk bedrag in rekening te brengen ter compensatie van eventuele extra logistieke kosten. We raden u aan om onmiddellijk contact op te nemen met onze klantenservice mochten uw leveringsgegevens onjuist zijn, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor late levering als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. De verantwoordelijkheid van Box of Wonders eindigt wanneer de bestelling is afgeleverd op het aangegeven adres; het is dan uw verantwoordelijkheid om het op te halen. Indien er vertragingen buiten onze invloedsfeer plaatsvinden, zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen om u te informeren en, indien deze vertraging langer zal voortduren (vanwege een externe situatie), behouden wij ons het recht voor om uw bestelling te annuleren en zullen wij een eventuele betaling die u in dit verband hebt gedaan, restitueren. 

 

 

 1. Ruil-community en online platforms

 2. Box of Wonders bezit en/of beheert social media pagina’s, zoals Facebook, Instagram en Tiktok. Box of Wonders behoudt zich het recht voor om berichten die in strijd zijn met gepubliceerde richtlijnen te weigeren en bij ongepast gedrag gebruikers te verwijderen en/of te blokkeren. Verder raden we iedereen aan om de gebruiksvoorwaarden van elk specifiek online platform te lezen voordat u die gaat gebruiken. Hoewel Box of Wonders niet verplicht is de geplaatste content te controleren, kan het dit wel van tijd tot tijd doen. We behouden ons dus het recht voor om content naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te verwijderen. Box of Wonders kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige content of materiaal van derden, inclusief maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in content, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen door van het gebruik van dergelijke content.

 3. Box of Wonders onderschrijft, ondersteunt, vertegenwoordigt of garandeert niet de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke content, en onderschrijft evenmin daarin uitgedrukte meningen. We verbieden specifiek het plaatsen van content die de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief privacy- en publiciteitsrechten) van een persoon of entiteit schendt of inbreuk daarop maakt. Daarnaast verbieden we specifiek de systematische gedeeltelijke/volledige doorverkoop van bestelde Producten (of dozen die als onderdeel van het Abonnement zijn ontvangen) voor commerciële doeleinden. 

 4. Gebruik van onze Website

Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat alle content, materialen, tekst, afbeeldingen, video’s, grafische afbeeldingen, handelsmerken, logo’s, muziek, software, het ontwerp van de Producten en alle andere elementen die beschikbaar zijn op de Website of aan u geleverd het eigendom zijn van Box of Wonders of haar licentiegevers, gelieerde ondernemingen, partners en worden beschermd door auteursrechten en handelsmerkrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten en wetten. U erkent daarom en stemt ermee in de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken. Dit betekent dat u erkent en ermee instemt geen content of materiaal op de Website te verkopen, in licentie te geven, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te publiceren, aan te passen, te bewerken, te wijzigen of er afgeleide werken van te maken. Box of Wonders verleent u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Website. Box of Wonders behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder verdere kennisgeving, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Website te herzien en om enig aspect van de Website te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. Box of Wonders is hiervoor niet aansprakelijk jegens u of derden, en kan ook het gebruik van de Website of uw toegang daartoe (gedeeltelijk of volledig) beperken zonder kennisgeving of boete. 

 

Alle beoordelingen die u doet op naam van Box of Wonders zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en aan het Privacy beleid met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.

Online media content: hierop gelden dezelfde bepalingen als hierboven aangaande uw opmerkingen en reacties op onze sociale mediaplatforms en community pagina’s, evenals voor content waarin u ons tagt (bijvoorbeeld als u ons identificeert op een online mediabericht). Daarnaast hebben we, onder voorbehoud van ons Privacy beleid, mogelijk het recht om uw gebruikersnaam, afbeelding indien beschikbaar, geolocatie (landniveau) en andere beschikbare informatie te gebruiken.

Box of Wonders verbiedt iedereen ongepaste content te publiceren en verhindert het toevoegen van een recensie, opmerking of content hetzij via het member account of op haar online platforms. Dergelijke content kan bestaan uit:

– laster, beledigingen, intimidatie, stalking, bedreigende content, of content die op een andere manier het wettelijk recht (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schendt;

– obsceniteiten, discriminerend taalgebruik of andere taal die niet geschikt is voor een openbaar forum;

– advertenties, ‘spam’-content of verwijzingen naar andere producten, aanbiedingen of websites;

– e-mailadressen, URL’s, telefoonnummers, e-mailadressen of andere soorten contactgegevens van anderen of van uzelf;

– overmatig kritische of hatelijke opmerkingen over andere content die op de pagina is geplaatst of de auteurs ervan;

– bestanden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten (of door rechten op privacy en publiciteit), tenzij u eigenaar bent van dergelijke rechten of deze beheert, ofwel uitdrukkelijk alle benodigde toestemmingen hebt gekregen om dit te doen; of,

– bestanden of content die virussen, corrupte bestanden of andere soortgelijke software of programma’s die de werking van een ander apparaat kunnen beschadigen.

 

 1. Beëindiging en automatische verlenging van uw Box of Wonders-abonnement

Abonnementsbox zonder minimale verbintenis.

Wanneer u zich abonneert is er geen sprake van een minimale verbintenis we brengen u een eerste betaling en vervolgens een terugkerende betaling in rekening tegen het overeengekomen abonnementstarief en volgens het vastgestelde betalingsschema. Automatische verlenging: dit type abonnement loopt door totdat u of wij besluiten het abonnement op te zeggen. Dit kan op elk moment en zonder enige reden (volgens de voorwaarde die hieronder verder wordt uitgelegd). Na opzegging betaalt u niet voor de volgende box.

 

ANNULERINGSBELEID

Rechtstreeks via uw account : Je kunt een abonnement annuleren via de link die beschikbaar is in je ledenaccount.

Per e-mail: u kunt ook een e-mail sturen naar klantenservice@boxofwonders.nl waarna wij u de stappen sturen om zelf te annuleren, tenzij u expliciet aan ons vraagt om het voor u te doen. In het laatste geval moet uw verzoek duidelijk en ondubbelzinnig zijn, bijvoorbeeld “Kunt u het abonnement voor mij opzeggen?” we zullen uw verzoek dan binnen vijf (5) werkdagen verwerken. Het is wel belangrijk om het betalingsschema in de gaten te houden, want als dit overlapt met uw opzegging kunt u alsnog voor de volgende box moeten betalen. Daarom adviseren we altijd om de link op uw account te gebruiken of dit verzoek ruim van tevoren te doen.

Enkel de bovenstaande kanalen worden geaccepteerd als media voor opzegging.

PROBEERT U ALSTUBLIEFT NIET op te zeggen per post – hoewel we altijd ons best zullen doen om u tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten dat we geen opzeggingen per post accepteren, en het is uw verantwoordelijkheid om ons beëindiging beleid te volgen.

Annuleringsbeleid. Box of Wonders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een misverstand tussen de member en de externe dienstverlener en pleit er daarom voor dat members bij voorkeur de annulerings link gebruiken of rechtstreeks naar onze klantenservice e-mailen. Hetzelfde geldt voor een opzegging aangevraagd door een derde persoon namens de member. Box of Wonders beëindigt het abonnement onmiddellijk op verzoek van een ouder van een kind dat jonger is dan 18 jaar, van de eigenaar van de bankrekening waarvan de periodieke betaling is afgeschreven, of van een aangestelde beheerder. Mocht u in een andere categorie vallen, neemt u dan contact op met onze klantenservice en zij zullen u verder helpen.

 

 1. Herroepingsrecht

 

Herroepingsrecht: u heeft een herroepingsrecht voor een periode van veertien (14) dagen vanaf

de dag dat u uw eerste box heeft ontvangen (indien u het abonnement heeft afgesloten).

Om een dergelijk recht uit te oefenen, moet u Box of Wonders per e-mail op de hoogte stellen via klantenservice@boxofwonders.nl door middel van een duidelijke verklaring. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het noodzakelijk dat u een dergelijke kennisgeving verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van opzeggen : Als het contract wordt geannuleerd binnen 14 dagen na ontvangst van uw eerste box zal Box of Wonders de betaling met betrekking tot het gekochte Product onverwijld en uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag dat Box of Wonders de kennisgeving van annulering heeft ontvangen terugbetalen. Voor de terugbetaling gebruikt Box of Wonders hetzelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan een dergelijke terugbetaling zijn geen kosten verbonden. U dient na de opzegging indien u het Product heeft ontvangen deze zo snel mogelijk volgens de door ons gegeven instructies te retourneren. U bent zelf verantwoordelijk voor het retour sturen binnen 14 dagen na de dag waarop u de herroeping heeft gedaan. U dient daarbij zelf de retourkosten te betalen en mag zelf uw vervoerder kiezen. U dient ten alle tijde uw retourbewijs die u heeft ontvangen na afgifte van uw retourzending te bewaren tot dat uw retourzending door ons is bevestigd en terugbetaald.

Annuleringen worden niet als geldig beschouwd als het product verloren gaat door een fout of miscommunicatie van uw kant.

EINDE HERROEPINGSRECHT

Model herroepingsformulier (optioneel): als u besluit het contract te annuleren, kunt u dit formulier invullen en per e-mail terugsturen naar klantenservice@boxofwonders.nl 

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen/ het verlenen van de volgende dienst:

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam:

Adres:

Datum – Handtekening

 

 1. Retourbeleid

Buiten de herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van uw eerste box is het niet mogelijk om een Product retour te sturen (tenzij u dit met ons schriftelijk overeen bent gekomen). U gaat akkoord met dat u lid bent van het ontvangen van een verrassingsbox. Box of Wonders is niet verantwoordelijk indien u niet tevreden bent met de ontvangen producten. Als u een Product om een geldige reden retourneert (bijvoorbeeld als u van mening bent dat het Product defect is), zullen wij het geretourneerde Product onderzoeken en u binnen een redelijke termijn (per e-mail of andere beschikbare methode) op de hoogte stellen over de details van uw terugbetaling, tenzij vervanging van het product mogelijk is. Om een vervanging te krijgen of een vergoeding te krijgen, dient u absoluut binnen 14 dagen na levering van het product of de producten contact op te nemen met ons via klantenservice@boxofwonders.nl en de aangegeven stappen volgen. Bij het niet volgen van het retourproces en wij de status van het geretourneerde product niet kunnen controleren, zal geen restitutie mogelijk zijn. U dient ten alle tijde uw retourbewijs die u heeft ontvangen na afgifte van uw retourzending te bewaren tot dat uw retourzending door ons is bevestigd en terugbetaald. Bovendien kunt u bij het tijdens de verzending verloren gaan van een artikel geen terugbetaling claimen indien u niet van tevoren duidelijk hebt kunnen aangeven dat het Product bij ons verloren is gegaan. Dit betekent dat een eventuele onterechte terugboeking kan worden gevolgd door een invorderingsactie, rechtstreeks van ons of via een incassobureau.

 1. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, schadeloosstelling en overmacht

Blokkering member account – in geval van niet-naleving van deze Voorwaarden, wanbetaling van een bestelling, onjuiste informatie bij het aanmaken van een account, of mogelijke schade in strijd met de belangen van Box of Wonders behouden wij ons het recht voor om de toegang tot de Website en de aangeboden diensten of, afhankelijk van de ernst van de overtreding, uw Abonnement en member account op te zeggen en zullen er geen schadeclaims worden toegekend. We behouden ons ook het recht voor om af te zien van het aangaan van een overeenkomst met een persoon die de bovengenoemde voorschriften al eerder heeft overtreden.

Content van derden – Box of Wonders is in haar hoedanigheid als derde niet aansprakelijk voor de content van de websites van haar partners, noch voor conflicten tussen members, klanten en websites van partners of merken van partners. Als onderdeel van het afrekenen van een abonnement dient u een member account aan te maken en ons bepaalde informatie te verstrekken. Het is niet mogelijk om een bestelling af te ronden of u in te schrijven zonder een member account aan te maken. Daarom raden we u aan om naast deze Voorwaarden ook ons privacybeleid zorgvuldig te lezen om volledig te begrijpen hoe we de informatie die we van en over u verzamelen, gebruiken en verwerken. De informatie die u verstrekt, dient te allen tijde waarheidsgetrouw te zijn.

Veiligheid en vertrouwelijkheid – u bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opslaan van uw wachtwoord. Box of Wonders kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van of ongeautoriseerde toegang tot uw member account, of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt ermee in om Box of Wonders onmiddellijk of zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen wanneer u ongeautoriseerde toegang tot of het gebruik van uw member account hebt opgemerkt. Box of Wonders kan uw toegang op elk moment met of zonder kennisgeving opschorten of beëindigen. Informatie die door u wordt gebruikt om in te loggen op uw member account (zoals uw naam en wachtwoord), is persoonlijk en vertrouwelijk. Deze gegevens kunnen alleen worden gewijzigd op initiatief van de member of door Box of Wonders, bijvoorbeeld als u uw wachtwoord bent vergeten. U blijft echter volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw toegangsgegevens en dient deze geheim te houden. Het door u doorsturen van de informatie kan op geen enkele manier aan Box of Wonders worden toegeschreven, en Box of Wonders kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door de openbaarmaking van uw persoonlijke en vertrouwelijke informatie en het gebruik van dergelijke informatie door derden.

Beperking van aansprakelijkheid – voor zover bij wet maximaal toegestaan, zullen Box of Wonders, haar werknemers, agenten, opvolgers, leveranciers, partners, aangesloten bedrijven of derden die informatie op de Website verstrekken, in geen geval aansprakelijk zijn jegens elke gebruiker van deze Website (gebruiker, klant, member) of elk andere persoon of entiteit voor directe, specifieke, incidentele, gevolg- of voorbeeld schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving, verlies van gegevens of gebruiksverlies) welke voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de Website te gebruiken. Dit is ongeacht of deze schadeclaim is gebaseerd op een garantiecontract of nalatigheid, zelfs als Box of Wonders op de hoogte is gesteld, of had moeten weten van, de mogelijkheid van dergelijke schade of verlies. Voor zover bij wet maximaal toegestaan, zal in geen geval de totale aansprakelijkheid van Box of Wonders, werknemers, agenten, opvolgers, leveranciers, partners, of enige andere derden die informatie verstrekken op de Website, voor enige directe schade hoger zijn dan het totale bedrag dat u aan Box of Wonders hebt betaald in verband met de gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid gedurende de voorgaande twaalf maanden.

Vrijwaring – u stemt ermee in Box of Wonders, werknemers, agenten, opvolgers, leveranciers, partners, of enige andere derden die informatie verstrekken te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, en kosten ter verdediging, inclusief advocaatkosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website, uw schending van deze Voorwaarden, lasterlijke of inbreukmakende content die door u op de Website is geplaatst, of bij schending van enige wet of de rechten van een derde door u.

Overmacht – Box of Wonders is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen uitvoeren of vertraging bij het nakomen van een lidmaatschap verplichting veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze invloedsfeer (“Situatie van Overmacht”). Overmacht betekent elke handeling, gebeurtenis, omstandigheid of voorval, of een combinatie van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden (of de gevolgen daarvan) die onvoorzien en buiten de invloedsfeer zijn van Box of Wonders en waardoor het voor Box of Wonders onmogelijk is om alle of een deel van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden na te komen. Voorwaarde hierbij is dat Box of Wonders alle stappen heeft genomen die redelijkerwijs van Box of Wonders kunnen worden verwacht om te voorkomen dat een dergelijke handeling of gebeurtenis plaatsvindt (of de gevolgen daarvan). Situaties van Overmacht kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere professionele acties; brand, overstromingen, explosies, epidemieën; oorlogen of het aangaan van vijandelijkheden, eisen van overheidswege, onlusten of dreiging van terroristische aanslagen; het niet kunnen gebruiken van (diensten van) spoorwegen, schepen, vliegtuigen, auto’s of ander openbaar of particulier vervoer; en het niet kunnen gebruiken van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken. Onze lidmaatschap diensten worden in een dergelijk geval opgeschort voor de duur van de situatie van Overmacht. Box of Wonders zal alle redelijke inspanningen leveren om de situatie van Force Majeure te beëindigen of een oplossing te vinden waarmee we ondanks de situatie van Overmacht aan onze lidmaatschap verplichtingen kunnen voldoen.

 

 1. Diversen

Overdracht van rechten en verplichtingen – u mag uw rechten of verplichtingen die voortvloeien uit uw abonnement niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Rechtskeuze en geschillen – deze Voorwaarden en alle zaken met betrekking tot de Website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden en alle zaken met betrekking tot de Website zullen worden beslecht door de Nederlandse burgerlijke rechtbanken.

Alternatieve geschillenbeslechting – de Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Box of Wonders neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Bepalingen – indien een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard bij wet of vanwege een juridisch bindende rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Fraudebescherming – als onderdeel van onze orderverwerking procedures behouden we ons het recht voor om een bestelling te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. Bij vermoeden van frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten kunnen we uw bestelling weigeren of contact met u opnemen om een dergelijke bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om accounts te annuleren of verzending naar bepaalde adressen te weigeren vanwege vermoedelijke frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten. We nemen deze maatregelen om zowel onze members en klanten als onszelf te beschermen tegen fraude en andere ongeoorloofde of illegale activiteiten. Bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor deze preventie van fraude zullen wij altijd handelen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Verklaring van afstand/rechtsmiddelen – het onvermogen van Box of Wonders om een van zijn rechten gedeeltelijk of volledig uit te oefenen, of de verklaring van afstand van een schending van deze Voorwaarden zal de daaropvolgende uitoefening van dergelijke rechten niet beletten of worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending.

Disclaimer: geen professioneel advies – alle informatie die door ons wordt verstrekt met betrekking tot de producten die we aanbieden (zoals productbeschrijvingen of instructies) is alleen bedoeld als informatief. U kunt geen procedure starten of andere actie ondernemen op basis van de informatie op de Website. Daarnaast is het gebruik van onze Website niet bedoeld als vervanging voor professioneel advies. U dient alle productetiketten, bijsluiters en instructies en alle aanwijzingen en waarschuwingen van de fabrikant te lezen en strikt op te volgen en onafhankelijk professioneel advies in te winnen, mocht dat nodig zijn. Alle content die door derden wordt geleverd, inclusief alle materialen en verklaringen, meningen en recensies die door members zijn geplaatst worden beschouwd “voor wat ze zijn”, en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening of het advies van Box of Wonders. Box of Wonders kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of derden voor de content of nauwkeurigheid van materiaal dat door derden wordt verstrekt. Box of Wonders doet er alles aan om dergelijke content te controleren en monitoren. Box of Wonders kan niet verklaren of garanderen dat de informatie over ingrediënten, allergenen en andere productinformatie die is gegeven juist of volledig is aangezien deze informatie wordt verstrekt door de product fabrikanten of leveranciers. Fabrikanten kunnen de samenstelling van hun producten ook tussendoor wijzigen. Daarom raden we u aan niet alleen te vertrouwen op de informatie gegeven door ons, maar ook dat u het productlabel raadpleegt of rechtstreeks contact opneemt met de fabrikant als u vragen heeft over een product of over eventuele allergie of allergische reacties.

 

Box of Wonders is geregistreerd op het adres Wijnhornsterstraat 66B, 8932EX te Leeuwarden Nederland. Opgegeven adres dient alleen ter kennisgeving. U heeft geen recht om ons adres te bezoeken of ons iets toe te sturen zonder onze schriftelijke toestemming van ons.  

Privacy & Safety
bottom of page